Tuesday, April 13, 2010

An Artist's Residence in Lawrence Kansas
This is the construction of the Artist house in Lawrence Kansas.
It uses several different types of construction types. The main house is of RASTRA, the upper floors are steel frame, the roof and exterior cladding is metal and the lower floors are stucco. there is a roof terrace with a rubber roof, there are recycled materials throughout and the whole job was done on a tight budget.
The design concept was to separate the building into different functions and shapes to break down the scale. One problem to be solved was the spanning of a drainage ditch from the street through a group of trees, so we built a bridge of railroad beams and concrete for the second story garage, leaving a hole for one of the pine trees in the driveway.
The bedroom below the garage also serves as the tornado safe room.

Detta är byggandet av en Konstnärs hus i Lawrence Kansas. Den använder flera olika typer av bygg-tekniker. Huvudbyggnaden är RASTRA, de övre våningarna är stålstomme, tak och fasader är metall och de nedre våningarna är puts. Det finns en takterrass med en gummi tak, det finns återvunnet material överallt och hela jobbet gjordes på en stram budget. Konceptet var att skilja byggnaden till olika funktioner och former för att bryta ner skalan. Ett problem som måste lösas var att spänner över ett dike från gatan genom en grupp av träd, så vi byggde en bro av järnvägsbalkar och betong för garaget där vi lämnade ett hål för en av tallarna på uppfarten. Sovrummet under garaget fungerar också som tornado säker rummet.

THE SKETCHUP DRAWINGS

THE FLYBY